• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Тандеми и секции

Тандем на наставници Одделенија Број на ученици Програмска секција
Мирјета Сулејмани
Валентина Штерјовска
23 Музичка секција
Тренделина Деари
Ема Неделковска
30 Музичка секција
Беса Исмаили
Светлана Јовановска
36 Музичка секција
Шќипе Имери
Билјана Штерјовска
37 Музичка секција
Илирјана Абдија Латифи
Андријана Страшевска
Музичка секција