• en
  • mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq

Tandemët dhe sekcionet

Tandemi i mësimdhënësve Klasat Numri i nxënësve Sekcioni i programit
Mirjeta Sulejmani
Valentina Shterjovska
23 Sekcioni i muzikës
Trëndelina Deari
Ema Nedelkovska
30 Sekcioni i muzikës
Besa Ismaili
Svetlana Jovanovska
36 Sekcioni i muzikës
Shqipe Imeri
Biljana Shterjovska
37 Sekcioni i muzikës
Ilirjana Abdija Latifi
Andrijana Strashevska
Sekcioni i muzikës